ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η σωστή επιλογή του χρώματος , για τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του κτιρίου και των δωματίων, γίνεται άμεσα ορατή και αναδεικνύει την αισθητική και το καλό γούστο του ιδιοκτήτη.
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει παντός είδους ελαιοχρωματισμούς, σε όλων των ειδών επιφάνειες, τεχνοτροπίες, σπατουλαρίσματα, επιχρίσματα και σοβατίσματα με επώνυμα προϊόντα.