ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Η στεγανοποίηση και η μόνωση είναι δύο αναγκαίες παράμετροι για την σωστή λειτουργία ενός κτιρίου.
ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις παραπάνω εργασίες για κάθε νέα ή παλιά ταράτσα.
Κάθε εργασία γίνεται με επώνυμα πιστοποιημένα υλικά ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Έτσι προστατεύουμε το κτίριό μας από τις αλλαγές της θερμοκρασίας και από την εισροή υγρασίας.